• បដា
  • បដា
  • អំពី
  • អំពី

អំពី យើង

  • ក្រុមហ៊ុន novelty មាន 12 ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទាត់នេះយើងមានរោងចក្ររបស់ខ្លួនមានកម្មករ 60, 10000m2 សិក្ខាសាលា, 12years បទពិសោធរឹឧស្សាហកម្ម ISO9001 បានទទួលស្គាល់ថាការលក់របស់ក្រុមទទួលខុសត្រូវ, ការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់តម្រូវការរបស់អតិថិជន, ការឈានទៅដល់មួយម៉ោងនៅទីក្រុងសៀងហៃឬតំបន់នីងប៉ច្រកទាំងនោះគឺជារបៀបដែលយើង រក្សាគុណភាពខ្ពស់និង offersrvice ប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានតម្លៃជាសកល។

មកដល់ថ្មី

លក្ខណៈពិសេសផលិតផល